HOT ($0.00198) – Holo Price Chart, Value, News, Market Cap | CoinFi

1 Binance HOT/USDT 8 minutes ago $ 12,508,603 12,507,412 USDT $ 0.00198 101.96 % 2 XT.COM HOT/USDT 14 minutes ago $ 7,354,930 7,354,079 USDT

$ 0.00197 59.95 % 3 BigONE HOT/USDT 3 minutes ago $ 4,373,883 4,373,453 USDT $ 0.00198 35.65 % 4 Hotcoin Global HOT/USDT 4 minutes ago $ 2,144,193 2,143,925 USDT $ 0.00197 17.48 % 5 Binance HOT/USDT 6 minutes ago $ 1,896,878 1,896,695 USDT $ 0.00197 15.46 % 6 HitBTC HOT/USDT 7 minutes ago $ 1,179,444 1,179,343 USDT $ 0.00197 9.61 % 7 FMFW.io HOT/USDT 16 minutes ago $ 1,192,101 1,191,898 USDT $ 0.00197 9.72 % 8 LBank HOT/USDT 5 minutes ago $ 870,286 870,178 USDT $ 0.00198 7.09 % 9 Bybit HOT/USDT 14 minutes ago $ 792,674 792,582 USDT $ 0.00197 6.46 % 10 Binance HOT/TRY 8 minutes ago $ 678,940 12,617,631 TRY $ 0.002 5.53 % 11 Paribu HOT/TRY 14 minutes ago $ 620,749 11,537,639 TRY $ 0.00201 5.06 % 12 Binance TR HOT/TRY 5 minutes ago $ 566,778 10,533,177 TRY $ 0.002 4.62 % 13 ProBit Global HOT/USDT 10 minutes ago $ 558,296 558,250 USDT $ 0.00198 4.55 % 14 Binance HOT/BUSD 9 minutes ago $ 424,802 424,965 BUSD $ 0.00197 3.46 % 15 OceanEx HOT/USDT 5 minutes ago $ 388,357 388,313 USDT $ 0.00198 3.17 % 16 BtcTurk | Pro HOT/TRY 5 minutes ago $ 391,258 7,272,171 TRY $ 0.002 3.19 % 17 OceanEx HOT/VET 5 minutes ago $ 312,343 13,580,277 VET $ 0.00197 2.55 % 18 Bitay HOT/TRY 16 minutes ago $ 260,857 4,847,902 TRY $ 0.002 2.13 % 19 Bibox HOT/USDT 10 minutes ago $ 209,738 209,721 USDT $ 0.00198 1.71 % 20 Dex-Trade HOT/USDT 13 minutes ago $ 207,450 207,427 USDT $ 0.00197 1.69 % 21 Phemex HOT/USDT 8 minutes ago $ 205,702 205,683 USDT $ 0.00197 1.68 % 22 Dcoin HOT/USDT 9 minutes ago $ 198,464 198,444 USDT $ 0.00198 1.62 % 23 Bitrue HOT/USDT 7 minutes ago $ 197,029 197,013 USDT $ 0.00197 1.61 % 24 Bitay HOT/USDT 16 minutes ago $ 184,276 184,245 USDT $ 0.00197 1.5 % 25 BKEX HOT/USDT 9 minutes ago $ 182,412 182,394 USDT $ 0.00198 1.49 % 26 Bitrue HOT/ADA 4 minutes ago $ 172,296 478,003 ADA $ 0.00198 1.4 % 27 Bitvavo HOT/EUR 7 minutes ago $ 171,379 173,790 EUR $ 0.00197 1.4 % 28 DIFX HOT/USDT 15 minutes ago $ 160,057 160,041 USDT $ 0.00197 1.3 % 29 Felixo HOT/USDT 6 minutes ago $ 157,324 157,309 USDT $ 0.00197 1.28 % 30 Bitrue HOT/ETH 7 minutes ago $ 153,322 117 ETH $ 0.00197 1.25 % 31 BingX HOT/USDT 9 minutes ago $ 148,166 148,152 USDT $ 0.00197 1.21 % 32 Bilaxy HOT/USDT 4 minutes ago $ 121,901 121,886 USDT $ 0.00198 0.99 % 33 ZT HOT/USDT 8 minutes ago $ 113,055 113,044 USDT $ 0.00198 0.92 % 34 LATOKEN HOT/USDT 5 minutes ago $ 96,501 96,489 USDT $ 0.00197 0.79 % 35 DigiFinex HOT/USDT 5 minutes ago $ 90,307 90,297 USDT $ 0.00197 0.74 % 36 CoinTiger HOT/USDT 5 minutes ago $ 78,526 78,516 USDT $ 0.00173 0.64 % 37 CoinEx HOT/USDT 6 minutes ago $ 76,362 76,355 USDT $ 0.00197 0.62 % 38 Bitexen HOT/TRY 10 minutes ago $ 73,416 1,364,369 TRY $ 0.002 0.6 % 39 Bitget HOT/USDT 7 minutes ago $ 69,647 69,642 USDT $ 0.00197 0.57 % 40 MEXC HOT/USDT 6 minutes ago $ 59,485 59,480 USDT $ 0.00197 0.48 % 41 AscendEX (BitMax) HOT/USDT 4 minutes ago $ 49,992 49,986 USDT $ 0.00197 0.41 % 42 BitMart HOT/USDT 10 minutes ago $ 47,001 46,997 USDT $ 0.00197 0.38 % 43 Gate.io HOT/USDT 5 minutes ago $ 44,528 44,522 USDT $ 0.00197 0.36 % 44 BtcTurk | Pro HOT/USDT 5 minutes ago $ 37,871 37,867 USDT $ 0.00197 0.31 % 45 Binance HOT/EUR 9 minutes ago $ 36,749 37,259 EUR $ 0.00197 0.3 % 46 Crypto.com Exchange HOT/USDT 12 minutes ago $ 35,979 35,976 USDT $ 0.00197 0.29 % 47 LATOKEN HOT/ETH 5 minutes ago $ 31,679 24 ETH $ 0.00197 0.26 % 48 Bitci HOT/TRY 12 minutes ago

$ 30,081 559,053 TRY $ 0.002 0.25 % 49 Reku HOT/IDR 4 minutes ago $ 21,478 332,352,741 IDR $ 0.00194 0.18 % 50 Binance HOT/ETH 6 minutes ago $ 20,624 16 ETH $ 0.00198 0.17 % 51 Bitcoiva HOT/USDT 13 minutes ago $ 18,487 18,485 USDT $ 0.00202 0.15 % 52 BitMart HOT/ETH 10 minutes ago $ 13,168 10 ETH $ 0.00198 0.11 % 53 Indodax HOT/IDR 6 minutes ago $ 8,181 126,586,934 IDR $ 0.00194 0.07 % 54 XT.COM HOT/USDT 6 minutes ago $ 7,737 7,737 USDT $ 0.00185 0.06 % 55 Gate.io HOT/ETH 5 minutes ago $ 6,934 5 ETH $ 0.00197 0.06 % 56 OMGFIN HOT/BTC 12 minutes ago $ 4,952 0 BTC $ 0.00154 0.04 % 57 CoinEx HOT/USDT 5 minutes ago $ 4,544 4,543 USDT $ 0.00197 0.04 % 58 Nominex HOT/USDT 8 minutes ago $ 2,906 2,906 USDT $ 0.00198 0.02 % 59 Bybit HOT/USDT 9 minutes ago $ 2,810 2,810 USDT $ 0.00198 0.02 % 60 CoinEx HOT/BTC 5 minutes ago $ 2,322 0 BTC $ 0.00198 0.02 % 61 OMGFIN HOT/ETH 12 minutes ago $ 1,986 2 ETH $ 0.00198 0.02 % 62 WazirX HOT/INR 4 minutes ago $ 1,809 148,822 INR $ 0.00202 0.01 % 63 Uniswap (V2) HOT/WETH 5 minutes ago $ 1,640 1 WETH $ 0.00196 0.01 % 64 Currency.com HOT/USD 4 minutes ago $ 1,367 1,367 USD $ 0.00196 0.01 % 65 Tokocrypto HOT/USDT 12 minutes ago $ 1,334 1,334 USDT $ 0.00197 0.01 % 66 Biconomy Exchange HOT/USDT 16 minutes ago $ 813 813 USDT $ 0.00197 0.01 % 67 Coinone HOT/KRW 5 minutes ago $ 689 981,603 KRW $ 0.00201 0.01 % 68 Narkasa HOT/TRY 6 minutes ago $ 591 10,985 TRY $ 0.00201 0 % 69 Narkasa HOT/USDT 6 minutes ago $ 564 564 USDT $ 0.00197 0 % 70 NovaDAX HOT/BRL 15 minutes ago $ 511 2,677 BRL $ 0.00199 0 % 71 BitUBU HOT/USDT 4 minutes ago $ 463 463 USDT $ 0.00198 0 % 72 CEX.IO HOT/USDT 11 minutes ago $ 458 458 USDT $ 0.00193 0 % 73 Orion Protocol ETH HOT/USDT 5 minutes ago $ 354 354 USDT $ 0.00199 0 % 74 CEX.IO HOT/USD 11 minutes ago $ 301 301 USD $ 0.00201 0 % 75 BitTurk HOT/TRY 8 minutes ago $ 175 3,248 TRY $ 0.00201 0 % 76 Bancor Network HOT/BNT 6 minutes ago $ 159 372 BNT $ 0.00202 0 % 77 SushiSwap HOT/WETH 13 minutes ago $ 108 0 WETH $ 0.00199 0 % 78 CoinDCX HOT/USDT 3 minutes ago $ 104 104 USDT $ 0.00198 0 % 79 WazirX HOT/USDT 4 minutes ago $ 95 95 USDT $ 0.00195 0 % 80 OMGFIN HOT/USDT 12 minutes ago $ 94 94 USDT $ 0.00198 0 % 81 Huobi Global HOT/USDT 3 minutes ago $ 51 51 USDT $ 0.00202 0 % 82 CoinDCX HOT/INR 19 minutes ago $ 34 2,758 INR $ 0.00207 0 % 83 HitBTC HOT/BTC 18 minutes ago $ 19 0 BTC $ 0.00197 0 % 84 ProBit HOT/USDT 4 minutes ago $ 9 9 USDT $ 0.00522 0 % 85 LCX Exchange HOT/LCX 3 minutes ago $ 9 167 LCX $ 0.00194 0 % 86 Bitcoiva HOT/INR 13 minutes ago $ 8 633 INR $ 0.00213 0 % 87 NiceHash HOT/USDT 9 minutes ago $ 6 6 USDT $ 0.00197 0 % 88 LCX Exchange HOT/BTC 3 minutes ago $ 4 0 BTC $ 0.00193 0 % 89 Gate.io HOT/TRY 19 minutes ago $ 0 0 TRY $ 0.00198 0 % 90 Crex24 HOT/BTC 5 minutes ago $ 0 0 BTC $ 0.00058 0 % 91 Cat.Ex HOT/ETH 9 minutes ago $ 0 0 ETH $ 0.00127 0 % 92 Mandala Exchange HOT/USDT 9 minutes ago $ 0 0 USDT $ 0.00198 0 % 93 BITEXLIVE HOT/ETH 4 minutes ago

$ 0 0 ETH $ 0.00654 0 % 94 Vauld HOT/INR 19 minutes ago $ 0 0 INR $ 0.00194 0 %
generator : https://tin360.net
Category : COIN

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *